POMEM'de eğitim süresi kısaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde eğitim süresinin 6 aydan 4 aya indirilmesini içeren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen  "POMEM'lerde 6 aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir." ifadesi,  "POMEM'lerde 4 aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir." olarak  değiştirildi.

Yönetmeliğin 7'nci maddesinde yapılan değişiklikte ise "POMEM'lerde  eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az 6 aydır." ifadesindeki "6 ay"  ibaresi de "4 ay" olarak düzenlendi.

  Ayrıca yönetmeliğe eklenen geçici madde ile halen eğitim-öğretime  devam eden öğrenciler için de bu yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı belirtildi.

Haberi Paylaş